Human HR

Nieuwe plannen ………..

Je kan de vakbladen niet open staan of je leest dat het voor organisaties belangrijk is zich te onderscheiden, de concurrent een stap voor te blijven, mee te bewegen met de voortdurend veranderende marktsector en …………
Zo komen er dus altijd nieuwe plannen.

Plannen betreffende jaarlijks nieuwe doelstellingen, meer omzet, andere strategie, kostenreductie, innovatie, efficiënter en/of klantgerichter werken.

Progress is impossible without change.
And those who cannot change their minds cannot change anything.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de veranderingen mislukt omdat ze niet goed in de organisatie worden verankerd en ze niet worden omarmd door de mensen die er werken.

Om succesvol te veranderen heb je dus een duidelijke koers nodig in de interne organisatie en mensen die meebewegen.

Hoe creëer je wind mee om een duidelijke koers te varen? Create happy people!

Happy people?
Door het  integreren van de Human Style (een blauwdruk met losse modules) worden de plannen vertaald en verankerd in de missie, visie en daarmee de strategie. Vervolgens wordt er uit de strategie een plan van aanpak opgesteld hoe de doelstellingen behaald gaan worden.

Hiervoor wordt er een organisatiestructuur neergelegd, die rust op ankers maar ook flexibel genoeg is om het ieder jaar bij te kunnen stellen als de doelstellingen of plannen van de organisatie veranderen, zodat de organisatie klaar is voor de toekomst!

Naast de structuur wordt er een organisatiecultuur in de Human Style gecreëerd waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid (minder stress, wantrouwen en ziekte), open communicatie (respect en begrip naar elkaar), Shared values (geborgen kernwaarden), efficiënter en effectiever werken (meer winst, meer groei en een kostenreductie) worden gewaarborgd.

Door het  integreren van de Human Style krijg je happy people, mensen die persoonlijk gemotiveerd zijn en daardoor creatiever, efficiënter, effectiever en gelukkiger zijn.

Door de Human Style ontstaat er inzicht over hoe je een uniek team kan motiveren en stimuleren op een hele positieve manier, waarbij de mensen hun batterij kunnen opladen om het groepsdoel te dienen. De organisatie wordt zo ingericht dat mensen persoonlijk gemotiveerd zijn en op een energieke en positieve manier met elkaar bergen verzetten om het beste resultaat neer te zetten.

Een beter draagkracht en daadkracht kan je niet vinden voor een ontwikkeling (verandering) in de organisatie.

Zo creëer je wind mee bij de gewenste koers!
(Ben je nergens naar onderweg, dan staat er alleen wind).

 

Bel Human HR en create happy people!

Human HR: Different in Human Resources 

Advertenties